Het bestuur van Stichting Vrij Platformwerk bestaat uit vijf leden. Hieronder leggen zij uit wie de bestuursleden precies zijn en wat zij doen binnen hun functie. 

Enzo Salatiello (voorzitter)

Ik ben Enzo, 29 jaar oud en woonachtig in Amsterdam. Ik ben de gedreven en gepassioneerde voorzitter van Stichting Vrij Platformwerk, die mij inzet voor een eerlijke en toegankelijke platformeconomie.

Ik ben actief betrokken geweest bij belangrijke ontwikkelingen. Zo speelde ik een rol bij de ontwikkeling van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waarbij ik mijn expertise heb ingebracht om de belangen van zelfstandige platformwerkers te behartigen. Ook kreeg ik de gelegenheid om te spreken voor de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer, waar ik mijn standpunten en inzichten kon delen om een positieve invloed uit te oefenen op toekomstige regelgeving binnen de platformeconomie. Ik heb ook de mogelijkheid gehad om in gesprek te treden met voormalig minister Wouter Koolmees (SZW) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën), waarmee ik de uitdagingen en behoeften van zelfstandige (platform)werkers op hoog niveau heb besproken. Daarnaast heb ik o.a. mijn stem laten horen via interviews, een aflevering van het programma VPRO Tegenlicht en een ronde tafelgesprek in Pakhuis de Zwijger, waar ik mijn ervaringen en perspectieven heb gedeeld met experts en belanghebbenden. Met mijn betrokkenheid en deelname aan deze cruciale gesprekken en evenementen probeert  ik een luide stem te worden in het streven naar een eerlijke en duurzame platformeconomie.

Naast mijn inzet voor de stichting voltooi ik twee masteropleidingen in arbeids- en organisatiepsychologie (VU) en bestuurs- en organisatiewetenschap (UU). Met mijn gedegen kennis van de platformeconomie, uitgebreide ervaring als zelfstandige platformwerker en academische achtergrond maak ik mij strijdbaar  voor eerlijkheid en toegankelijkheid voor zelfstandige platformwerkers.

Als voorzitter van Stichting Vrij Platformwerk zet ik mij onvermoeibaar in om de belangen van zelfstandige platformwerkers te behartigen en hun rechten te waarborgen, terwijl ik streef naar een evenwichtige en duurzame platformeconomie voor iedereen.

Contact: enzo@stichtingvrijplatformwerk.nl

Irene Ruhe (secretaris)

Ik ben Irene, 28 jaar en Secretaris van Stichting Vrij Platformwerk. Mijn achtergrond ligt in de klinische psychologie, waar persoonlijk contact en aandacht voor de ander van groot belang is. Dit is dan ook waar mijn kracht ligt; mensen bij elkaar brengen, mensen horen en vervolgens ook actief bezig zijn om de verkregen antwoorden in kaart te brengen en te analyseren.

Zelf ben ik al een aantal jaar werkzaam via een aantal platforms zoals Temper, YoungOnes en Roamler. Dit vanwege de flexibiliteit en de vrijheid die hierbij komt kijken; zelf je agenda indelen en dus werken wanneer jij wilt. Als je het mij vraagt klinkt dat als muziek in mijn oren. Ons doel is dan ook om het werken via een platform in een positief daglicht te zetten en dan ook zeer zeker niet vergeten de voordelen van een platform op te sommen en te benadrukken. Op naar een toekomst met een vrije platformeconomie!

Contact: irene@stichtingvrijplatformwerk.nl

Roos Sparreboom (penningmeester)

Ik ben Roos en ik ben de penningmeester van Stichting Vrij Platformwerk. Binnen de stichting beheer ik de financiën op een verantwoordelijke en transparante manier. Dat is een belangrijke taak, maar niet de reden waarom ik mij voor de stichting inzet.

Ik hecht namelijk veel waarde aan de vrijheid voor individuen om hun eigen leven vorm te geven. Werken speelt hierbij een belangrijke rol, en niet alleen om geld te verdienen, maar ook als een manier om jezelf uit te drukken. Daarom ben ik met trots onderdeel van Stichting Vrij PlatformWerk, een beweging die staat voor keuzevrijheid op de arbeidsmarkt.

Contact:  roos@stichtingvrijplatformwerk.nl

Charlotte Rekers (communicatie)

Ik ben Charlotte, 25 jaar en sinds april bestuurslid communicatie van Stichting Vrij Platformwerk. Ik ben recent afgestudeerd van de studie International Communication waarbij ik de vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb geleerd kan toepassen voor de stichting.

De afgelopen 5 jaar heb ik zelf ook via verschillende platformen gewerkt. Ik heb deze flexibiliteit en vrijheid altijd erg fijn gevonden en ik wil mij daarom ook graag inzetten voor de belangen van alle platformwerkers.

Als bestuurslid Communicatie zal ik verantwoordelijk zijn voor het beheren van de socials, het communiceren van de boodschap en het informeren van alle ontwikkelingen Stichting Vrij Platformwerk. In mijn rol als bestuurslid Communicatie kijk ik er erg naar uit mijn kennis toe te passen.

Contact: charlotte@stichtingvrijplatformwerk.nl

Jordi Verwoert (fondsenwerving)

Ik ben Jordi, 20 jaar oud en woonachtig in Nijmegen. In het dagelijks leven volg ik een studie bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast ben ik sinds april 2023 actief als bestuurslid fondsenwerving bij Stichting Vrij Platformwerk. Binnen mijn functie ben ik verantwoordelijk voor het werven van nieuwe fondsen, zowel bij externe partijen als bij de opgebouwde achterban van Stichting Vrij Platformwerk. Hierbij kom ik dus in contact met diverse partijen om zo tegoeden en steun te werven voor de stichting, net zoals individuen de stichting kunnen steunen door middel van een donatie. Met deze steun kunnen wij onze visie op Vrij Platformwerk versterken en verder onder de aandacht brengen.

Daarnaast zorg ik ervoor dat de contacten met zowel de achterban als externe fondsen goed onderhouden blijven. Zo houd ik contact met partijen wanneer er ontwikkelingen spelen binnen de stichting of als er belangrijke onderwerpen over Vrije Platformwerkers in het nieuws zijn. Voor vragen en/of opmerkingen over mijn functie of contact over mogelijke steun, ben ik binnen de stichting bereikbaar via het volgende mailadres: jordi@stichtingvrijplatformwerk.nl.  

Contact:  jordi@stichtingvrijplatformwerk.nl

Over Stichting Vrij Platformwerk

Stichting Vrij Platformwerk is een belangenorganisatie die in het leven is geroepen om de groeiende groep Vrije platformwerkers te vertegenwoordigen bij platformen, vakbonden en overheid.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

© Copyright Stichting Vrij Platformwerk 2023. Website door NEXT LEAD