Stichting Vrij Platformwerk heeft uiteraard zijn eigen visie op het werken via platformen, simpelweg ‘het nieuwe werken’. Hieronder worden een aantal van onze standpunten en visie voor de toekomst kort uitgelicht. 

Behoefte van nieuwe generatie werkers  

 • Meer flexibiliteit om zelf te kunnen bepalen waar, wanneer en hoeveel er gewerkt wordt.  
  De 5-daagse werkweek en de 9 tot 5 structuur lijkt geen gemeengoed meer.  
 • Meer flexibiliteit om te kunnen veranderen van type baan en branche.  
  Men ontwikkelt zich graag breder en wil zelf verandering aanbrengen als werk niet meer past.  
 • Meer flexibiliteit om naast een baan andere vormen van zelfontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid op te pakken, zoals vrijwilligerswerk en studie.  
  Een vaste baan en geld staan steeds minder vaak voor de ultieme vorm van levensgeluk.  
 • Maximale zeggenschap over de besteding van inkomen, nu en later.  
 • Maximale regie en onafhankelijkheid (ja of nee zeggen op werk).  
 • Minder afhankelijkheid van tussenpersonen, zoals uitzendbureaus, waarmee geld wordt bespaard en evt. voorkeur/willekeur wordt voorkomen. 

Veel traditionele bedrijven kunnen deze wens van een nieuwe generatie onvoldoende invullen. Daarom nemen steeds meer mensen de stap naar het zelfstandig ondernemerschap.  

Probleem 

Het sociale vangnet vanuit de overheid voor werkenden is niet van toepassing op het zelfstandig ondernemerschap.  

 • Geen standaard uitkering bij arbeidsongeschiktheid (AOV) 
 • Geen uitkering bij werkloosheid (WW) 
 • Geen standaard pensioen  

Stelling Stichting Vrij Platformwerk 

Op dit moment wordt van alle kanten het werken via een werkplatform in verband gebracht met uitbuiting. Deze werkers zouden meer beschermd moeten worden. Wij kunnen ons vinden in dit streven, zeker als er sprake is van gedwongen arbeid in een zelfstandige constructie. Maar op dit moment zien wij een maatschappelijk risico dat zelfstandigen gedwongen worden om werknemer te worden (met een arbeidsovereenkomst) terwijl ze dat niet willen. Vanuit het streven om via bescherming uitzonderlijke misstanden te voorkomen, kan het nooit de bedoeling zijn om een volledige groep de kans te ontnemen om te ontwikkelen en werken volgens een eigen manier van werken. Daar verzetten wij ons tegen. Stichting Vrij Platformwerk staat voor de vrije keus om te werken op de manier die de werker prettig vindt. 

Oplossing volgens Stichting Vrij Platformwerk 
Het beschermen van alle werkende mensen in sociale zekerheid (AOV en WW) ongeacht de status van waaruit gewerkt wordt. Een systeem toegespitst op het jaarlijks inkomen, ongeacht hoe dat inkomen tot stand is gekomen. Tot een bepaalde maximale grens van dat inkomen wordt een beschermingsmaat geboden (bijvoorbeeld grens basisinkomen).* 
Verplicht pensioen voor zelfstandigen kan enkel ingevoerd worden als het ook een verplichting wordt voor alle werkgevers. Voorop staat dat zelfstandigen altijd een mate van vrijheid behouden in de manier waarop ze (gedeeltelijk) de sociale zekerheid regelen.  

Een minimum verdientarief als absolute bodem is absoluut wenselijk om de meest kwetsbare zelfstandigen voldoende te beschermen. Maar we zijn het niet eens met het minimumtarief van €35 per uur dat voorgesteld wordt. Dit tarief is te hoog vergeleken met het minimum/modaal inkomen. Daarmee zou het hele branches kunnen uitsluiten om uit eigen keuze als zelfstandige te werken. Bij het voorstel lijkt onvoldoende rekening te zijn gehouden met de variëteit in de manier waarop zelfstandigen hun uren opbouwen. Een oplossing zou kunnen zijn dat opdrachtgevers verplicht worden een afdracht te doen voor sociale zekerheid voor ZZP’ers. Aansluitend bij ons idee om sociale zekerheid te regelen op basis van een jaarinkomen.  

*In theorie kun je een schalensysteem maken waarin de onderste schaal (bijv. tot €50.000 bruto per jaar) verplicht is voor iedere Nederlander en dat je wanneer je meer verdient een optionele hogere schaal mag kiezen om in te verzekeren en sociale zekerheid af te dekken (van €50.000 tot €150.000 bijvoorbeeld). En daarboven ben je écht vogelvrij (zoals je nu al bent in het huidige systeem). 

Visie Stichting Vrij Platformwerk op de voordelen van werken via werkplatforms 

 • Arbeidsdiscriminatie: ten opzichte van uitzendbureaus verkleinen werkplatforms de kans op discriminatie. Iedereen kan een persoonlijk profiel aanmaken op een werkplatform, er vindt vooraf geen selectie plaats.  
 • Gezag beginsel. Er wordt gesproken over het principe van gezag in combinatie met ZZP-schap waarbij de mate van gezag zou bepalen van welke werkrelatie sprake is. Wij zijn van mening dat deze term en dit principe niet meer passend zijn in de moderne economie. Gezag en met name afhankelijkheid is namelijk wederkerig. Als het gedrag van een opdrachtnemer niet aansluit bij de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever dan zal hij vanuit vrijheid voor een andere opdracht kiezen. Als de opdrachtnemer niet voldoet, zal de kans op toekomst werk onder druk komen te staan.  

Visie Stichting Vrij Platformwerk op werking van werkplatforms  

 • Gelijkwaardigheid: werkplatforms zouden een volledige gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moeten faciliteren. De functionaliteiten die een opdrachtgever heeft, zouden ook moeten gelden voor de opdrachtnemer. Bijvoorbeeld dat opdrachtnemers actief een dienst aanbieden met daarbij regio en beschikbare tijdsloten.  
 • Dataportabiliteit: de persoonlijke data die op een werkplatform gecreëerd wordt, moet overdraagbaar worden naar andere (werk)platforms. Hiermee ontstaat een digitaal CV, zodat voor werkenden de kans wordt vergroot om sneller ander werk te vergaren.  

Beide oplossingen kunnen een bijdrage leveren aan de huidige arbeidskrapte.  

Heb je nog vragen over onze visie op Vrij Platformwerk? Mail ons dan via info@stichtingvrijplatformwerk.nl of stel een vraag in de FAQ op Discord.

Over Stichting Vrij Platformwerk

Stichting Vrij Platformwerk is een belangenorganisatie die in het leven is geroepen om de groeiende groep Vrije platformwerkers te vertegenwoordigen bij platformen, vakbonden en overheid.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

© Copyright Stichting Vrij Platformwerk 2023. Website door NEXT LEAD