Wat is een Vrije Platformwerker?

De naam zegt het al een beetje. Een Vrije Platformwerker is een vrije zelfstandige werker die eigen tijden, uren, tarieven en plaats bepaalt en dit werk doet via digitale werkplatformen. In tegenstelling tot een werknemer in loondienst werk je niet onder een arbeidscontract maar onder een overeenkomst van opdracht en verstuur je voor het werk dat je doet een factuur (of doet het werkplatform dat namens jou).

Hoe verschilt een Vrije Platformwerker van een arbeidskracht met een 0-uren contract

Een Vrije platformwerker werkt op opdrachtbasis. Dat betekent dat iemand voor een bepaalde dag of moment wordt ingeschakeld en dat de arbeidsbetrekking na dat moment eindigt. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf waar je de opdracht voor uitvoert geen rechten of plichten kent richting jou als Vrije Platformwerker na het eindigen van de werkovereenkomst. Dit heeft als nadeel dat de Vrije Platformwerker ook niet meer kan worden gevraagd voor een volgende opdracht als de eerdere opdracht niet naar wens van de opdrachtgever is verlopen. Je wordt als Vrije Platformwerker (extra) beloond als je goed werkt verricht, want dan zal een opdrachtgever geneigd zijn je weer te vragen, maar als je niet goed werk verricht is een opdrachtgever niet verplicht je alsnog in te schakelen. 


Wat is een werkplatform?

Een werkplatform is een digitaal prikbord waarop opdrachtgevers en opdrachtnemers (Vrije Platformwerkers/ZZP-ers) elkaar kunnen vinden. Opdrachtgevers bieden werk aan op deze prikborden, bijvoorbeeld 'ik wil een medewerker van 10:00 tot 20:00 die vaardigheden X en Y heeft.' Opdrachtnemers kunnen vervolgens reageren op deze klussen door zich aan te bieden. Als de opdrachtnemer akkoord geeft maakt het werkplatform namens de partijen automatisch een overeenkomst van de opdracht en kan de opdrachtnemer de werkzaamheden voor de opdrachtgever uitvoeren.


Als ik via een werkplatform bij een leuk bedrijf en ik wil daar vast in dienst, mag dat dan?

Wat ons betreft zou een werkplatform jou niet mogen belemmeren bij het in dienst treden bij een ander bedrijf.

Ben ik verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid als ik als Vrije Platformwerker werk?

In beginsel niet. Als Vrije Platformwerker moet je al je zaken zelf regelen. Hoewel sommige werkplatforms je aanbieden om je per opdracht zelfstandig te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid ben je buiten je werk om als zelfstandige niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dit is een belangrijk aspect om in overweging te nemen als je wil gaan werken als Vrije Platformwerker. Je zou je wel kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (AOV), maar dat brengt uiteraard wel kosten met zich mee. Tegelijkertijd is de Nederlandse overheid bezig met het maken van een wettelijke verplichting om zelfstandigen te laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Is een Freelancer hetzelfde als een ZZP-er en Vrije Platformwerker?

In feite wel! Er is geen verschil tussen de termen ZZP-er (zelfstandige zonder personeel), freelancer en Vrije Platformwerker. Een ZZP-er/freelancer is een breder begrip dat in de praktijk betekent dat iemand zich in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) met een eenmanszaak of een btw-nummer heeft aangevraagd bij de Belastingdienst. Een Vrije platformwerker is iemand die aan deze voorwaarde voldoet. Echter, een Vrije Platformwerker vindt werk via werkplatformen, terwijl een ZZP-er/freelancer ook zelfstandig werk kan vinden via het eigen netwerk. Een Vrije Platformwerker is dus altijd een ZZP-er/freelancer, maar een ZZP-er/freelancer hoeft niet altijd een Vrije Platformwerker te zijn. Daarbij, is het bijna nooit of/of. Een ZZP-er/freelancer die het merendeel van de klussen uit eigen netwerk heeft, gebruikt vaak een werkplatform om overige uren naar eigen inzicht aan te vullen op de momenten dat het uitkomt. Zo dragen werkplatforms bij aan de flexibiliteit van de ZZP-er/freelancer en wordt deze daarmee ook gedeeltelijk Vrij Platformwerker

Hoe behartigen jullie de belangen van Vrije platformwerkers?

Dat doen we door in gesprek te gaan met werkplatforms, politiek, overheid, vakbonden en andere belanghebbenden. We halen waardevolle informatie op bij onze achterban en vertalen dat naar kwalitatieve gebruikerservaringen voor werkplatforms. Omdat onze community uit meer dan 10.000 Vrije Platformwerkers bestaat, vormen we een serieuze stem in het debat en word je gehoord!

Was jullie naam voorheen niet FreeFlex Foundation?

Ja, dat klopt! We hebben begin 2023 een naamswijziging doorgevoerd. De nieuwe naam Stichting Vrij Platformwerk past beter bij onze visie en standpunten van nu. We willen een geluid zijn voor álle Vrije Platformwerkers, dus hebben we besloten om onze naam te wijzigen naar een inclusievere term. Zo kunnen we in de toekomst duurzaam samenwerkingen aangaan met een brede groep werkplatforms.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Laat het ons dan weten!

Over Stichting Vrij Platformwerk

Stichting Vrij Platformwerk is een belangenorganisatie die in het leven is geroepen om de groeiende groep Vrije platformwerkers te vertegenwoordigen bij platformen, vakbonden en overheid.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

© Copyright Stichting Vrij Platformwerk 2023. Website door NEXT LEAD