Onlangs heeft FreeFlex Foundation (FFF) besloten om haar naam te veranderen in Stichting Vrij Platformwerk (SVPW). Deze naamsverandering is niet zomaar een cosmetische wijziging, maar heeft een diepere betekenis en weerspiegelt de missie van de organisatie. De Stichting Vrij Platformwerk streeft naar een eerlijkere behandeling en betere arbeidsvoorwaarden voor freelancers die via platforms werken. Het doel is om de belangen van alle platformwerkers te behartigen, ongeacht het platform waar ze voor werken.

Deze naamswijziging was noodzakelijk vanwege een rechtszaak die de CNV en FNV (werknemersvakbonden) hadden aangespannen tegen Temper, omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop wij, de platformwerkers, werken. In deze zaak werd beweerd dat FreeFlex Foundation afhankelijk was van Temper en diende als spreekbuis voor Temper, hoewel dit absoluut niet het geval is. Om duidelijk te maken dat de stichting onafhankelijk is en opkomt voor de rechten van ALLE platformwerkers, is besloten tot deze naamswijziging.

Het belangrijkste aspect van deze naamswijziging is de erkenning dat platformwerk een breed fenomeen is en niet beperkt blijft tot een platform. De Stichting Vrij Platformwerk wil juist de belangen behartigen van alle freelancers die via platforms werken, ongeacht bij welk platform zij zijn aangesloten. Door deze bredere focus kan de stichting effectiever opkomen voor de rechten en belangen van alle platformwerkers in Nederland.

Het is van cruciaal belang om de rechten van platformwerkers te waarborgen, aangezien zij vaak te maken hebben met onzekere arbeidsomstandigheden en beperkte sociale bescherming. De Stichting Vrij Platformwerk pleit voor eerlijke beloning, betere arbeidsvoorwaarden en toegang tot sociale zekerheid voor alle platformwerkers. Dit omvat onder andere de mogelijkheid tot collectieve verzekeringen en pensioenopbouw, zodat freelancers op de lange termijn financiële zekerheid hebben.

Door de naamswijziging naar Stichting Vrij Platformwerk benadrukt de organisatie haar onafhankelijkheid en haar inzet voor alle freelancers die via platforms werken. De stichting wil het gesprek aangaan met zowel platforms als vakbonden en andere belanghebbenden om tot constructieve oplossingen te komen die de positie van platformwerkers versterken. Het is een stap voorwaarts in het bevorderen van eerlijke en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden voor freelancers, zodat zij kunnen werken in een omgeving die hen beschermt en waardeert. Door samen te werken met alle betrokken partijen wil Stichting Vrij Platformwerk een positieve verandering teweeg brengen en bij dragen aan een duurzamere en inclusievere toekomst voor platformwerkers.

Over Stichting Vrij Platformwerk

Stichting Vrij Platformwerk is een belangenorganisatie die in het leven is geroepen om de groeiende groep Vrije platformwerkers te vertegenwoordigen bij platformen, vakbonden en overheid.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

© Copyright Stichting Vrij Platformwerk 2023. Website door NEXT LEAD