Update rechtszaak “FNV/CNV vs Temper”

Als stichting hebben wij ons namens jullie, de FreeFlexers, proberen te voegen in een rechtszaak die door FNV/CNV is aangespannen tegen Temper. Helaas is onze stichting niet toegelaten om namens jullie te mogen praten, dat mogen nu nog steeds alleen FNV en CNV doen. Maar we hebben nog niet verloren… lees snel verder

Rechtszaak?! Wat is er gaande?!

Al een aantal jaar zijn FNV en CNV het niet eens met de werkwijze van werkplatforms in Nederland wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een aanklacht tegen Temper. In een zogenoemde WAMCA procedure (ik zal jullie de details besparen) proberen ze via de rechter af te dwingen dat iedereen die werkt via een werkplatform in dienst treedt bij het werkplatform (in dit geval Temper) en zijn zelfstandigheid verliest.

Temper (en wij) zijn het er niet mee eens en verzetten zich hiertegen.

Wij zijn namens jullie -de FreeFlexers- van mening dat jullie juist graag werken als zelfstandige platformwerker en niet in dienst willen treden bij wie dan ook. Uit verschillende rondvragen blijkt dit ook telkens weer het geval (uitzonderingen daar gelaten), maar FNV\CNV zijn het hier niet mee eens.

Voor de eerste keer naar de rechtbank

Op donderdag 12 mei 2022 was er voor het eerst een mondelinge behandeling van de zaak. Een heel technische zaak waar wij als bestuurders van de stichting ook niet veel van begrepen. Het idee was dat wij ons aan de zijde van Temper mochten ‘voegen’ om jullie geluid formeel te laten horen in de rechtbank. De rechter heeft het verzoek om ons toe te laten in de rechtszaak afgewezen. Een van de belangrijkste redenen die hiervoor wordt genoemd is onze ogenschijnlijke afhankelijkheid van Temper. Op dit moment is Temper onze belangrijkste donateur. Hierdoor lijkt het alsof wij niet onafhankelijk van Temper ons eigen geluid mogen en kunnen laten horen. Dat is niet waar! We hebben goed contact met Temper, maar dat we een gedeelde visie hebben op zelfstandig platformwerk (en ons hele bestuur ook zelfstandig platformwerker is of is geweest) maakt dat we goed kunnen samenwerken. Wij voelen ons dan ook helemaal niet spreekbuis van Temper, ook al krijgen we (logisch) steun om onze organisatie op te zetten 

We hebben nog niet verloren! Help jij ons (en jezelf)?

Het moge dus duidelijk zijn dat wij het oneens zijn met de uitspraak van de rechter om ons niet toe te laten in de rechtszaak. Op dit moment mogen FNV/CNV dus praten namens FreeFlexers. Wat ze namens jullie zeggen komt erop neer dat jullie 1) niet zelfstandig zijn, 2) worden uitgebuit, 3) graag in dienst willen treden/vast dienstverband willen. Als FNV/CNV deze rechtszaak wint dan moeten FreeFlexers die werken via Temper in dienst worden genomen. Als jij dit wil, doe dan verder niets. 

Maar wil je dit niét…?!

Help ons dan door op te komen voor je eigen belang. Door een donatie te doen aan Stichting Vrij Platformwerk, hoe klein ook, kunnen wij tijdens de behandeling van het hoger beroep tonen dat de  FreeFlexers zélf bereid zijn om te betalen om géén vast contract te willen. We slaan daarmee twee vliegen in één klap. Enerzijds toont het onze onafhankelijkheid van Temper (aangezien we deze campagne volledig zelf hebben opgezet) en anderzijds kan de rechter dan niet zeggen dat FreeFlexers niet weten waar wij voor staan (een ander genoemd argument in de afwijzing van onze voeging in de rechtszaak). 

Met de onderstaande link kun je een donatie doen (je mag de hoogte volledig zelf bepalen). Zet even in de opmerking iets in de trant van “ik ben zelfstandig” of “ik wil geen vast contract”, zodat wij die teksten ook kunnen voorleggen aan de rechters. 

Klik hier om te doneren. 

Namens ons, maar vooral ook namens jezelf -de Freeflexer-, bedankt! 🙂

Het bestuur
Enzo, Irene, RoosS

Over Stichting Vrij Platformwerk

Stichting Vrij Platformwerk is een belangenorganisatie die in het leven is geroepen om de groeiende groep Vrije platformwerkers te vertegenwoordigen bij platformen, vakbonden en overheid.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

© Copyright Stichting Vrij Platformwerk 2023. Website door NEXT LEAD